Înscrierea în învățământul primar 2020-2021

ORDIN Nr. 4244/2020 din 12 mai 2020 pentru modificarea şi completarea calendarului şi a metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020 - 2021, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.277/2020

 

Cererea de înscriere online 

(Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere online nu garantează înscrierea copilului Dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării prezentei cereri. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dvs și al celorlalți părinți.)

Vă invităm să ne vizitați în data de 3 Martie 2020,

Ziua Porților Deschise!

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021, PĂRINŢII POT SOLICITA ÎNSCRIEREA COPIILOR CARE ÎMPLINESC VÂRSTA DE

 6 ANI PÂNĂ LA 31 AUGUST 2020, ÎN CELE

2 CLASE PREGĂTITOARE, ÎNVĂŢĂMÂNT TRADIŢIONAL (50 locuri)

1 CLASĂ PREGĂTITOARE, ALTERNATIVA STEP BY STEP (25 locuri)

 

ORAR PENTRU ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020 - 2021 ÎN PERIOADA 4 – 23 MARTIE 2020

 

LUNI – JOI: 8.00 – 18.00

VINERI: 8.00 – 17.00

Vă așteptăm cu drag!

 

Actele necesare pentru înscriere:

  • Cerere-tip de înscriere sau cererea de înscriere online (Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere online nu garantează înscrierea copilului Dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării prezentei cereri. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dvs și al celorlalți părinți.)
  • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului.
  • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului.
  • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).
  • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021.

Metodologia înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021.

SECTORIZAREA MUNICIPIULUI BISTRIŢA pentru înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021.

Procedura specifică pentru repartizarea elevilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2020-2021, după finalizarea procesului de înscriere.

Informații despre înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pe site-ul www.isjbn.ro (Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud) și pe site-ul www.edu.ro (Ministerul Educației și Cercetării).