Înscrierea în învățământul primar 2021-2022

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022, PĂRINŢII POT SOLICITA ÎNSCRIEREA COPIILOR CARE ÎMPLINESC VÂRSTA DE

 6 ANI PÂNĂ LA 31 AUGUST 2021, ÎN CELE

2 CLASE PREGĂTITOARE, ÎNVĂŢĂMÂNT TRADIŢIONAL (50 locuri)

1 CLASĂ PREGĂTITOARE, ALTERNATIVA STEP BY STEP (25 locuri)

 

ORAR PENTRU ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021 - 2022 ÎN PERIOADA 29 MARTIE - 28 APRILIE 2021

 

LUNI – JOI: 8.00 – 18.00

VINERI: 8.00 – 17.00

Vă așteptăm cu drag!

 

Actele necesare pentru înscriere:

  • Cerere-tip de înscriere sau cererea de înscriere online (Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere online nu garantează înscrierea copilului Dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării prezentei cereri. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dvs și al celorlalți părinți.)
  • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului.
  • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului.
  • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).
  • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

OMEN nr.  3.473/10.03.2021: Înscrierea în învățământul primar pentru anul şcolar 2021-2022.

Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022.

Metodologia înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022.

Anexe la metodologia înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022.

Centrele de evaluare şi componenţa comisiilor care vor asigura evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor în vederea înscrierii în învățământul primar pentru anul şcolar 2021-2022.

SECTORIZAREA MUNICIPIULUI BISTRIŢA pentru înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022.

Procedura specifică pentru repartizarea elevilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022, după finalizarea procesului de înscriere.

Informații despre înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pe site-ul www.isjbn.ro (Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud) și pe site-ul www.edu.ro (Ministerul Educației și Cercetării).