“CEEA CE AUD, ŞTIU. CEEA CE VĂD, ÎMI AMINTESC. CEEA CE FAC, ÎNŢELEG. ”
(CONFUCIUS)

Şcoala Gimnazială  Nr. 4 Bistriţa

 
ŞCOALĂ EUROPEANĂ

Recomandări din partea Societății Naționale de Medicină a Familiei

Regulamentul de ordine interioară al școlii.

Planul de dezvoltare instituțională al școlii pentru perioada 2016 - 2020.

Deviza şcolii:

"Omul devine om numai prin educaţie."- Helvetius

Misiune:

Ne propunem modelarea, dezvoltarea de personalităţi echilibrate, tolerante, armonioase, creativ-pragmatice de succes, cetăţeni europeni democratici şi polivalenţi, care să deţină deprinderi şi capacităţi de adaptare la o lume în schimbare.

Scopul nostru este să susţinem valorile şi practicile democratice, dorinţa şi abilitatea elevilor de a continua să înveţe şi după terminarea studiilor, pe tot parcursul vieţii.

Dorim să creăm o şcoală comunitară, deschisă valorilor europene, credibilă în faţa parinţilor şi a comunităţii locale, care să raspundă nevoilor de formare ale elevilor noştri.

Viziune:

Învăţăm împreună, ne pregătim pentru educaţia europeană!

O şcoală europeană în care se practică demersul didactic de înaltă calitate şi performanţă, orientat spre dezvoltarea competenţelor cheie şi stimularea dezvoltării cognitive, spirituale, interpersonale şi sociale.

Şcoala care formează o personalitate armonioasă, creativă, pragmatică, de succes, un cetăţean european democratic şi performant.

Ţintele strategice:

Atingerea dimensiunii europene în educaţie.

Centrarea demersului didactic pe achiziţionarea competenţelor cheie în activitatea la clasă şi asigurarea unui climat de confort fizic şi psihic în şcoală.

Accesarea de fonduri europene şi finanţări interne pentru realizarea activităţilor educative cu elevii şi pentru îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii.

Întărirea cooperării cu familiile elevilor în vederea structurării unui climat care să motiveze atitudini pozitive în învăţare şi în pregătirea pentru viaţa activă şi diversificarea ofertei de petrecere a timpului liber al elevilor.

Iniţierea şi diversificarea acţiunilor de marketing educaţional ale şcolii şi valorizarea acţiunilor de voluntariat.

Valori:

Calitatea în educaţie.

Educaţia pentru cetăţenie europeană şi multiculturalitatea.

Învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Comunicarea interpersonală deschisă.

Egalitatea de şanse, toleranţa, solidaritatea.

Inscrierea in invatamantul primar, 2020

 

Ultimele articole