Componenţa C.E.A.C.

Componenţa Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (C.E.A.C.) conform deciziei nr. 154 din 14.10.2022

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia în comisie
1. Roșu Nicoleta Responsabil
2. Dărăban Ioana
Membru
3. Timoce Anca Membru
4. Uilean Teodora
Membru
5.  Vulpean Paul
Membru
6. Șutea-Crișan Teodora
Consiliul Reprezentativ al Părinţilor
7. Săsărman Augusta-Lucia
Reprezentantul Consiliului Local

Rapoarte C.E.A.C.