Istoric

În OCTOMBRIE 1977 are loc festivitatea de inaugurare a ŞCOLII GENERALE NR. 4 BISTRIŢA. În anul şcolar 1977 - 1978, şcoala a funcţionat cu 836 elevi, repartizaţi în 25 clase şi cu 77 cadre didactice.

Anul 1978 a fost un an de referinţă în existenţa şcolii prin titularizarea prin concurs a unui număr reprezentativ de profesori şi învăţători. După 30 de ani pe cei mai mulţi îi găsim încă la catedră.

Între 1977 - 1990 ŞCOALA GENERALĂ NR. 4 BISTRIŢA a funcţionat cu clasele I - X; între 1990 - 2010 cu clasele I - VIII.

Începând cu anul şcolar 2009 - 2010, şcolii noastre i-a fost arondată Şcoala Generală ”Dimitrie Cojocaru” Slătiniţa.

Numărul elevilor a crescut constant până în 1989. Între 1983 - 1993 şcoala a funcţionat cu un efectiv de peste 2000 elevi, atingând numărul maxim de 2364, în anul şcolar 1988 - 1989.

Numărul maxim de cadre didactice a fost 105, în anul şcolar 1999 - 2000.

Numărul maxim de clase a fost 74 în anul şcolar 1992 - 1993.

Începând cu anul şcolar 2012-2013 s-au introdus cele două clase pregătitoare şi s-a modificat denumirea şcolii în ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 BISTRIŢA.

Din anul şcolar 2013-2014 până în anul școlar 2015-2016, s-a desfăşurat programul "A Doua Şansă" destinat persoanelor private de libertate.

Începând cu anul şcolar 2019-2020 Şcoala Generală ”Dimitrie Cojocaru” Slătiniţa s-a transformat în Grădinița cu Program Normal ”Dimitrie Cojocaru” Slătiniţa, clasele de primar și gimnaziu funcționând la Școala Gimnazială Nr. 4 Bistrița.

În perioada 2019 - 2021, școala a fost reabilitată în totalitate prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020 (proiect cofinanțat din Fondul European De Dezvoltare Regională).

În anul şcolar 2023 - 2024, în şcoală învaţă 688 elevi, repartizaţi în 30 de clase şi coordonaţi de 59 cadre didactice: 1 educatoare, 24 învăţători şi 34 profesori.

Prin rezultatele obţinute la concursurile şcolare şi la examenele de admitere, prin realizarea unui act didactic de calitate, ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 BISTRIŢA s-a impus foarte repede între unităţile şcolare de elită din Bistriţa şi din judeţ.

 


Scoala