Anunţ privind examenul de promovare în grade profesionale pentru postul de bibliotecar