Resurse materiale

 • 17 săli de clasă pentru învățământul primar (din care 7 săli de clasă pentru alternativa Step by Step);
 • 12 săli de clasă pentru învățământul gimnazial;
 • 3 laboratoare: chimie, fizică, biologie;
 • 4 cabinete: geografie, informatică, matematică, desen;
 • cabinet consilier şcolar;
 • cabinet logopedic;
 • cabinet învățător itinerant;
 • cabinet profesor de sprijin;
 • 2 săli profesorale.
 • cabinet medical;
 • cabinet stomatologic;
 • bibliotecă școlară;
 • sala de festivităţi;
 • sala de mese;
 • atelier de întreținere;
 • sală de sport;
 • teren de sport.