Grădinița cu program normal „Dimitrie Cojocaru” Slătiniţa

Contact:

Structura-Grădinița cu program normal ”Dimitrie Cojocaru” Slătiniţa

Bistriţa, Cart. Slătiniţa, Nr. 42, Cod poştal 420004, Judeţul Bistriţa-Năsăud

Telefon: 004-0263-228324

Fax: 004-0263-228324

E-mail: scgenslatinita@yahoo.com

Istoric:

Slătiniţa, cartier al municipiului Bistriţa, este aşezat la poalele dealurilor Bistriţei, la o distanţă de 10 km de municipiu. Până în 7 septembrie 1940 au existat două şcoli primare: Şcoala Primară de Stat Română şi Şcoala Evanghelică.

După 1918, anul Marii Uniri, noua administraţie românească a înfiinţat şcoli româneşti în toate localităţile din Ardeal unde trăiau români. Astfel, la 1 septembrie 1925, avea şi Slătiniţa învăţător pentru şcoala românească în persoana lui Dimitrie Cojocaru. Acesta şi-a desfăşurat activitatea didactică prin mai multe localuri insalubre până în 1935, când a obţinut aprobarea construirii unui nou local de şcoală. Lucrările au început în primăvara anului 1936 după proiectul lui.

Anul şcolar 1937-1938 s-a deschis sărbătoreşte, în noul local de şcoală. În primul an, şcoala a funcţionat cu primele două clase, pentru ca treptat să ajungă la 7 clase. În 1940 a venit Dictatul de la Viena cu toate consecinţele sale. Învăţătorul Dimitrie Cojocaru a trebuit sa se refugieze. S-a întors pe meleagurile bistriţene, unde a rămas până în anul 1959.

Au urmat anii 1960-1989. Datorită refugierii saşilor în Germania, în această perioadă şcoala săsească a fost trecută în proprietatea statului român. Astfel că şcoala din Slătiniţa funcţionează în două clădiri: grădiniţa şi clasele primare într-o clădire, clasele gimnaziale în altă clădire.

Între anii 1980-1983, pentru a se economisi bani, elevii claselor V-VIII au fost transferaţi la Şcoala Generală Unirea, unde făceau naveta.

În 1995, prin Decizia numărul 39 din 14 iunie 1995, emisă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, s-a hotărât atribuirea denumirii ”DIMITRIE COJOCARU” Şcolii Generale din Slătiniţa.

În anul şcolar 2006-2007, datorită deconcentrării învăţământului, şcoala a fost arondată Şcolii Generale Unirea până în anul 2008.

Din anul şcolar 2009-2010 şcoala funcţionează ca structură a Şcolii Gimnaziale Nr. 4 Bistriţa.

Începând cu anul şcolar 2012-2013, denumirea şcolii devine ŞCOALA PRIMARĂ ”DIMITRIE COJOCARU” SLĂTINIŢA

Din anul şcolar 2019-2020 şcoala funcţionează doar cu o grupă mixtă de grădiniță, denumirea şcolii devine Grădinița cu program normal ”DIMITRIE COJOCARU” SLĂTINIŢA

Resurse umane:

Coordonator structură:

  • Prof. Petruș Ioana Simona

Personal didactic:

Învăţământ preşcolar:

Prof. Petruş Ioana Simona

Personal nedidactic:

Îngrijitori curăţenie:

  • Gavriloie Lucreţia

Resurse materiale:

  • 2 clădiri cu 6 săli de clasă;
  • biblioteca cu 600 volume;
  • un minimuzeu;
  • o sală pentru grădiniță;
  • o sală profesorală.

Proiecte educaţionale:

Halloween 2011.

 
   
 
 Halloween 2012-2013     Campania Globală pentru Educaţie 2011-2012

 

 
   
 
 1 Decembrie 2011     Săptămâna Educaţiei Globale 2011-2012


 
   
 
Halloween 2011-2012     Săptămâna Educaţiei Globale 2010-2011

 

 
     
 
Halloween 2010-2011      Serbare ”Şezătoarea” 2010-2011

 

Trăim într-un mediu curat.

Stop violenței verbale și fizice.